Forma Prawna

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemiatyczach zostało powołane uchwałą Nr XIII/80/93 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 12 maja 1993r.

Akt założycielski Spółki został sporządzony w formie aktu notarialnego z dnia 03 czerwca 1993r. (Repertorium A nr 3339/93.

Wpisu do Rejestru Handlowego (RHB-1169) dokonano w Sądzie Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy. W dniu 01 czerwca marca 2001 r. Spółka została wpisana pod numerem 0000013953 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 895 500,00 złotych i dzieli się na 47.791 udziałów o wartości 500,00 złotych. Jedynym wspólnikiem jest Miasto Siemiatycze.

Metryka strony

Udostępniający: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Murawski

Data wytworzenia: 2016-11-09

Wprowadzający: Maciej Murawski

Data modyfikacji: 2017-03-16

Opublikował: Maciej Murawski

Data publikacji: 2016-11-09